Informativní schůzka proběhne 7. října 2016 v 17.30 hodin v tělocvičně na 1. ZŠ - Skalka

24. září 2016 proběhne den otevřených dveří v areálu DDM Sova vice zde

Chystáme seminář v Chebu - přihláška a informace v odkaze semináře